Cập nhật mã bơm định lượng dẫn động điện từ ProMinent dòng cơ bản

Mã bơm định lượng dẫn động điện từ ProMinent dòng cơ bản bao gồm Super Dose SD sản xuất tại China và Concept Plus B sản xuất tại Đức, dãy áp và lưu lượng đa dạng đáp ứng hầu hết các yêu cầu.

Phụ kiện kèm theo máy bơm hoá chất ProMinent gồm có: Van hút, van châm, 2m ống hút, 5m ống châm

Bơm định lượng màng Solenoid SuperDose SD

Vât liệu đầu bơm PP

STTbơm định lượng ProMinent SDSố phaĐiện áp
(V)
Lưu lượng tối đa (l/h)Áp suất tối đa (Bar)Đầu bơmXuất xứ
1SD1601PP2000A0021 Pha220V1.116PPTQ
2SD1003PP2000A0021 Pha220V4.6810PPTQ
3SD0306PP2000A0021 Pha220V6.083PPTQ
4SD0308PP2000A0021 Pha220V8.43PPTQ
5SD0803PP2000A0021 Pha220V3.48PPTQ
6SD0703PP2000A0021 Pha220V3,667PPTQ
7SD0806PP2000A0021 Pha220V7,28PPTQ
8SD0215PP2000A0021 Pha220V14.81.5PPTQ
9SD0313PP2000A0021 Pha220V13,83PPTQ
10SD0223PP2000A0021 Pha220V241,5PPTQ

Bơm định lượng ProMinent dẫn động điện từ vật liệu PVDF

Vật liệu PVDF kháng hoá chất tốt hơn so với PP

STTmáy bơm định lượng ProMinent CNPbSố phaĐiện áp
(V)
Lưu lượng tối đa (l/h)Áp suất tối đa (Bar)Đầu bơmXuất xứ
1CNPB1000PVT209A0101 Pha220V0.7410PVTĐức
2CNPB1002PVT209A0101 Pha220V2.410PVTĐức
3CNPB1601PVT209A0101 Pha220V1.116PVTĐức
4CNPB1602PVT209A0101 Pha220V1.516PVTĐức
5CNPB0704PVT209A0101 Pha220V3.97PVTĐức
6CNPB0705PVT209A0101 Pha220V5.27PVTĐức
7CNPB0309PVT209A0101 Pha220V93PVTĐức
8CNPB0312PVT209A0101 Pha220V123PVTĐức
9CNPB0215PVT209A0101 Pha220V16.41.5PVTĐức
10CNPB0223PVT209A0101 Pha220V21.91.5PVTĐức