Bơm định lượng Beta màng điện từ ProMinent Germany Made

Bơm định lượng Beta màng điện từ ProMinent Germany Made

Description

Bơm định lượng Beta ProMinent Germany Made kiểu màng điện từ đa dạng về chủng loại với tiêu chuẩn chất lượng cao có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu về định lượng hóa chất và chất lỏng với độ chính xác cao nhất đối với một khối lượng và khoảng thời gian nhất định.

Thông số máy bơm định lượng Beta

Pump type Delivery rate at max. back pressure Delivery rate at medium back pressure Stroke rate Connection size o ∅ x i ∅
bar l/h ml/stroke bar l/h ml/stroke Strokes/min mm
Beta® b
BT4b 1000*** 10 0.7 0.07 5 0.8 0.08 180 6 x 4
BT4b 1601*** 16 1.1 0.1 8 1.4 0.13 180 6 x 4
BT4b 1602*** 16 2.2 0.2 8 2.5 0.24 180 6 x 4
BT4b 1604*** 16 3.6 0.33 8 4.3 0.4 180 6 x 4
BT4b 0708*** 7 7.1 0.66 4 8.4 0.78 180 8 x 5
BT4b 0413 4 12 1.14 2 14 1.31 180 8 x 5
BT4b 0220 2 19 1.76 1 21 1.94 180 12 x 9
BT5b 2504 25 2.9 0.27 10 5 0.46 180 8 x 4****
BT5b 1008 10 6.8 0.63 5 8.3 0.76 180 8 x 5
BT5b 0713 7 11 1.02 4 13 1.21 180 8 x 5
BT5b 0420 4 17 1.58 2 19 1.77 180 12 x 9
BT5b 0232 2 32 2.96 1 36 3.35 180 12 x 9
Beta® b metering pumps with self-bleeding dosing head without bypass
BT4b 1602 10 1.4 0.13 8 1.7 0.16 180 6 x 4
BT4b 1604 10 2.7 0.25 8 3.6 0.33 180 6 x 4
BT4b 0708 7 6.6 0.61 4 7.5 0.69 180 8 x 5
BT4b 0413 4 11 1 2 13 1.17 180 8 x 5
BT4b 0220 2 16 1.5 1 18 1.67 180 12 x 9
BT5b 1008 10 6.3 0.58 5 7.5 0.69 180 8 x 5
BT5b 0713 7 11 0.97 4 12 1.14 180 8 x 5
BT5b 0420 4 16 1.44 2 17 1.61 180 12 x 9

Thông số cơ bản

 • Dãi lưu lượng: Từ 0.74 l/h – 32 l/h
 • Dãy áp suất: 25-2 bar
 • Hành trình bơm điều chỉnh: 0-100 %
 • Vật liệu đầu bơm tùy chọn: PP, Acrylic, PVDF, PTFE, Inox
 • Vật liệu kết cấu xả khí cho đầu bơm: PP, Acrylic & PVDF
 • Bơm định lượng ProMinent có khả năng tự xả khí với đầu bơm PP và Acrylic
 • Có tùy chọn đầu bơm cho hóa chất có độ nhớt cao
 • Dãi điện áp: 100 – 230 V
 • Điều chỉnh tần số đập ở chế độ tay với 10 mức từ 10-100%
 • Kiểm soát bằng tín hiệu ngoài xung không áp (Volt free)
 • Kết nối với phao hóa chất báo 2 mức
 • Trang bị 3 đèn LED báo chế độ hoạt động, cảnh báo & lỗi.
Máy bơm định lượng điện từ ProMinent
Máy bơm định lượng điện từ ProMinent