Kẹp IPC 1 bulong và 2 bulong

Kẹp IPC và kẹp ngừng cáp ABC

Description

Kẹp IPCkẹp ngừng cáp ABC lá phụ kiện thiết bị điện phục vụ thi công đường dây trung thế và hạ thế, sản phẩm được cung cấp sỉ và lẻ tùy theo số lượng, hàng thường xuyên có sẵn, kẹp ngừng mạ kẽm chất lượng đạt tiêu chuẩn.

Giá kẹp IPC 1 bulong và 2 bulong

  • Kẹp IPCthiết bị điện trung thế được sử dụng rộng rãi trong mạng lưới điện truyền tải, thiết bị này dần thay thế dần cho loại kẹp quai truyền thống.
  • Chức năng: Kẹp IPC tạo điểm nối rẽ nhánh từ dây chính sang dây chính và/hoặc từ dây chính sang dây phụ, phổ biến nhất là tạo điểm truyền tải điện từ mạng lưới truyền tải chính xuống mạng lưới điện phân phối.
  • Ưu thế: Tạo điểm nối kín, bọc kín được điểm nối, không tạo ra điểm hở như kẹp quai, đồng thời khắc phục được việc tự ý móc nối của người sử dụng để lấy điện từ mạng truyền tải thông qua kẹp quai.
  • Lựa chọn: Cần chú ý các chi tiết thông số (1) Tiết diện dây chính; (2) Tiết diện dây phụ và (3) Số bulong trên kẹp IPC
STT TÊN VẬT TƯ ĐVT ĐƠN GIÁ
1 Nối bọc IPC 2/11, 2/25 Cái 20,000
2 Kẹp IPC 95-35 (1 bulon) Cái 20,000
3 Kẹp IPC 95-95 (1 bulon) Cái 30,000
4 Kẹp 95-95 (2 bulon) Cái 30,000
5 Kẹp 120-120 (2 bulon) Cái 40,000
6 Kẹp 150-150 (2 bulon) Cái 40,000
7 Kẹp 185-240 (2 bulon) Cái 80,000

Giá kẹp ngừng cáp ABC

  • Kẹp ngừng cáp ABC sử dụng để kẹp ngừng và treo cáp vặn xoắn ABC 4 lõi trong mạng điện hạ thế. Thiết kế có phần ngàm kẹp chẹp vào lõi dây cáp điện ABC, phần thân nối với bulong xoắn hoặc bulong được bắt cố định trên cột điện, có móc kết nối giúp ngừng cáp và treo cố định cáp trên không.
STT TÊN VẬT TƯ ĐVT ĐƠN GIÁ
1 Kẹp ngừng 2F 2 lỗ (nhúng kẽm) Cái 20,000
2 Kẹp ngừng 2F 4 lỗ (nhúng kẽm) Cái 20,000
3 Kẹp ngừng cáp ABC 4×11-25-35mm (nhúng kẽm) Cái 40,000
4 Kẹp ngừng cáp ABC 4×50-95mm (nhúng kẽm) Cái 40,000
5 Kẹp ngừng cáp ABC 4×120-150mm (nhúng kẽm) Cái 60,000
6 Kẹp ngừng ABC 4x185mm Cái 100,000
7 Kẹp ngừng ABC 4x240mm Cái 100,000
Các loại kẹp thi công đường dây trung thế và hạ thế
Các loại kẹp thi công đường dây trung thế và hạ thế