Quạt hút tủ điện và lưới nhựa lọc bụi ABS cho quạt hút

Quạt hút tủ điện và lưới nhựa lọc bụi ABS cho quạt hút

Description

Quạt hút tủ điện và lưới nhựa lọc bụi ABS cho quạt hút thông gió có nhiều cỡ, loại thường và loại cao cấp, hàng nhập khẩu TQ thường xuyên có sẵn. Loại quạt vuông kích thước 80×80 đến cỡ lớn 200×200.

Bảng giá quạt hút tủ điện và lưới quạt loại thông dụng

STT SẢN PHẨM MODEL ĐVT ĐƠN GIÁ
1 Quạt kín nước 100% (120x120x38)
AC100V & AC220V/4W = RPM 2600. Chịu nhiệt từ 50℃ – 95℃, tuổi thọ (30,000h)
AF 2123 XSL – EC Cái 90,000
2 Quạt 8 phân, 80x80x25
AC 220V = 0.07A
AF – 2082HSL Cái 80,000
3 Quạt 9 phân, 90x90x25
AC 220V = 0.07A
AF – 2092HSL Cái 80,000
4 Quạt 1 tấc 2, 120x120x38
AC 220V = 014A
AF – 2123XSL Cái 90,000
5 Quạt 1 tấc 5, 150x 150×50
AC 220V = 0.20A
AF – 2155 HSL Cái 200,000
6 Quạt 1 tấc 6 phân
150x175x50
AC 220V = 0.45A
AF – 2155 HSL Cái 190,000
7 Quạt 2 tấc
200x200x60
AC 220V = 0.45A
AF – 2206 HBL Cái 490,000
8 Lưới quạt 1 tấc 2 Cái 20,000
9 Lưới quạt 2 tấc Cái 30,000
Quạt hút tủ điện và lưới nhựa lọc bụi ABS cho quạt hút
Quạt hút tủ điện và lưới nhựa lọc bụi ABS cho quạt hút

Bảng giá loại quạt hút cao cấp

STT SẢN PHẨM MODEL ĐVT ĐƠN GIÁ
1 Quạt 1 tấc 2 (120x120x38)
(220VAC / 50HZ / 17W)
Quạt cao cấp,cánh nhựa chịu nhiệt, sử dụng bạc dạn, quấn dây đồng
AF2123 – XBL – A Cái 220,000
2 Quạt 1 tấc 5 (150x150x50)
(220VAC / 50HZ / 32W)
Quạt cao cấp,cánh nhựa chịu nhiệt, sử dụng bạc dạn, quấn dây đồng
AF2155 – HBL – A Cái 380,000
3 Quạt 2 tấc (200 x 200 x 60)
(220VAC / 50HZ / 55W)
Quạt cao cấp,cánh nhựa chịu nhiệt, sử dụng bạc dạn, quấn dây đồng
AF2206 – HBL – A Cái 720,000

Giá lưới nhựa lọc bụi ABS

STT SẢN PHẨM MODEL ĐVT ĐƠN GIÁ
1 156 x 156 x 30.5
Lưới nhựa lọc bụi ABS
dùng cho quạt 120x120x38
FILTER – PFD9803 Cái 130,000
2 207 x 207 x 46.5
Lưới nhựa lọc bụi ABS
dùng cho quạt tủ điện 150x150x50
FILTER – PFD9804 Cái 220,000
3 255 x 255 x 48.5
Lưới nhựa lọc bụi ABS
dùng cho quạt 200x200x60
FILTER – PFD9805 Cái 330,000
4 322.5 x 322.5 x 48
Lưới nhựa lọc bụi ABS
dùng cho quạt 300x300x80
FILTER – PFD9806 Cái 430,000