Van 1 chiều TOYO thân gang và thân đồng

Van 1 chiều TOYO thân gang và thân đồng

Description

Van 1 chiều TOYO vật liệu thân gang và thân đồng, kiểu nối ren và mặt bích, sử dụng phù hợp cho hệ thống nước, hơi, gas và các ứng dụng phụ hợp khác với thông số thiết kế của Valve 1 chiều TOYO.

Van 1 chiều TOYO thân thân đồng nối ren

 • TOYO BRONZE-SWING CHECK VALVE-THREAED ENDS
 • 1.37MPa (200psi ) for Water, Oil, Gas / 0.86MPa (125psi ) for Saturated Steam
 • Model: 234 Size: 15A CAÙI 1 241,000
 • Model: 234 Size: 20A, đơn giá:  355,000
 • Model: 234 Size: 25A, đơn giá: 538,000
 • Model: 234 Size: 32A, đơn giá: 733,000
 • Model: 234 Size: 40A, đơn giá: 971,000
 • Model: 234 Size: 50A, đơn giá: 1,653,000
Van 1 chiều TOYO thân thân đồng nối ren
Van 1 chiều TOYO thân thân đồng nối ren

TOYO check valve nối bích

 • TOYO CAST IRON SWING CHECK VALVE – FLANGED ENDS JIS 10K
 • 120DegC,Water, non-sock 1.37Mpa (~14Kgf/cm2 )
 • 120Deg.C, Oil, Water, Air at 0.98Mpa (~10Kgf/cm2)
 • Model: 430AF Size: 50A, đơn giá: 2,630,000
 • Model: 430AF Size: 65A, đơn giá: 3,202,000
 • Model: 430AF Size: 80A, đơn giá: 3,875,000
 • Model: 430AF Size: 100A, đơn giá: 5,898,000
 • Model: 430AF Size: 125A, đơn giá: 8,013,000
 • Model: 430AF Size: 150A, đơn giá: 9,955,000
 • Model: 430AF Size: 200A, đơn giá: 16,092,000
 • Model: 430AF Size: 250A, đơn giá: 24,976,000
 • Model: 430AF Size: 300A, đơn giá: 34,960,000
TOYO check valve nối bích
TOYO check valve nối bích

Van TOYO 1 chiều lá lật thân gang

 • TOYO CAST IRON DUAL PLATE CHECK VALVE – WAFER TYPE PN16
 • Body: Cast Iron ; Disc: Cast Bronze; Seat: NBR 80DegC Water, Max pressure 16Kf/cm2
 • Model: 443B Size: 50A, đơn giá: 1,798,000
 • Model: 443B Size: 65A, đơn giá: 1,993,000
 • Model: 443B Size: 80A, đơn giá: 2,562,000
 • Model: 443B Size: 100A, đơn giá: 2,895,000
 • Model: 443B Size: 125A, đơn giá: 4,554,000
 • Model: 443B Size: 150A, đơn giá: 5,123,000
 • Model: 443B Size: 200A, đơn giá: 7,876,000
 • Model: 443B Size: 250A, đơn giá: 12,676,000
 • Model: 443B Size: 300A, đơn giá: 21,158,000
 • Model: 443B Size: 350A, đơn giá: 34,764,000
Van TOYO 1 chiều lá lật thân gang
Van TOYO 1 chiều lá lật thân gang