Cầu dao điện LS MCCB APTOMAT loại khối 2 3 và 4 Pha

Cầu dao điện LS MCCB APTOMAT loại khối 2 3 và 4 Pha

Category: Tag:

Description

Cầu dao điện LS MCCB APTOMAT loại khối 2 3 và 4 Pha, thương hiệu Hàn Quốc, mức chiết khấu cao, hàng thường xuyên có sẵn, giao hàng nhanh chóng.

Cầu dao điện MCCB ( APTOMAT ) loại khối 2 Pha

Cầu dao điện MCCB LS (APTOMAT) loại khối 2 Pha
Tên hàng In (A) Icu(KA) Giá bán
ABN52c 15-20-30-40-50A 30 657,000
ABN62c 60A 30 778,000
ABN102c 15-20-30-40-50-60-75-100A 35 885,000
ABN202c 125-150-175-200-225-250A 65 1,625,000
ABN402c 250-300-350-400A 50 4,000,000
ABN802c 500-630A 50 6,750,000
ABS32c 10~30A 25 650,000
ABS52c 30~50A 35 710,000
ABS102c 40-50-60-75-100-125A 85 1,195,000
ABS202c 125-150-175-200-225-250A 85 1,755,000
BS32c (không vỏ) 6-10-15-20-30A 1.5 82,000
BS32c w/c (có vỏ) 6-10-15-20-30A 1.5 104,000
Cầu dao điện LS MCCB APTOMAT loại khối 2 3 và 4 Pha
Cầu dao điện LS MCCB APTOMAT loại khối 2 3 và 4 Pha

MCCB LS loại 3 pha

Cầu dao điện MCCB ( APTOMAT ) loại khối 3 Pha
Tên hàng In (A) Icu(KA) Giá bán
ABN53c 15-20-30-40-50A 18 768,000
ABN63c 60A 18 895,000
ABN103c 15,20,30,40,50,60,75,100A 22 1,020,000
ABN203c 100,125,150,175,200,225,250A 30 1,935,000
ABN403c 250-300-350-400A 42 4,860,000
ABN803c 500-630A 45 9,500,000
ABN803c 700-800A 45 10,800,000
ABS33c 5A-10A 14 760,000
ABS53c 15-20-30-40-50A 22 865,000
ABS103c 15,20,30,40,50,60,75,100,125A 42 1,395,000
ABS203c 125,150,175,200,225,250A 42 2,340,000
ABS403c 250-300-350-400A 65 5,150,000
ABS803c 500-630A 75 11,500,000
ABS803c 700-800A 75 13,100,000
ABS1003b 1000A 65 23,200,000
ABS1203b 1200A 65 25,300,000
TS1000N 3P 1000A 50 39,000,000
TS1250N 3P 1250A 50 41,000,000
TS1600N 3P 1600A 50 51,000,000
TS1000H 3P 1000A 70 40,000,000
TS1250H 3P 1250A 70 42,000,000
TS1600H 3P 1600A 70 52,000,000
TS1000L 3P 1000A 150 55,000,000

Loại khối 4 pha

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha
Tên hàng In (A) Icu(KA) Giá bán
ABN54c 15-20-30-40-50A 18 1,060,000
ABN104c 15,20,30,40,50,60,75,100A 22 1,270,000
ABN204c 125,150,175,200,225,250A 30 2,375,000
ABN404c 250-300-350-400A 42 5,730,000
ABN804c 500-630A 45 10,800,000
ABN804c 700-800A 45 12,800,000
ABS54c 15-20-30-40-50A 22 1,100,000
ABS104c 20,30,40,50,60,75,100,125A 42 1,650,000
ABS204c 150,175,200,225,250A 42 2,800,000
ABS404c 250-300-350-400A 65 6,500,000
ABS804c 500-630A 75 14,300,000
ABS804c 800A 75 16,300,000
ABS1004b 1000A 65 26,500,000
ABS1204b 1200A 65 28,500,000
TS1000N 4P 1000A 50 45,000,000
TS1250N 4P 1250A 50 48,000,000
TS1600N 4P 1600A 50 59,000,000
TS1000H 4P 1000A 70 47,000,000
TS1250H 4P 1250A 70 50,000,000
TS1600H 4P 1600A 70 61,000,000