Đầu Cosse bít SC

Đầu Cosse bít SC và ống nối cáp điện vật liệu đồng

Description

Đầu Cosse bít SC và ống nối cáp điện vật liệu đồng

Đầu Cosse bít SC
Đầu Cosse bít SC

Sử dụng thường xuyên: Đầu Cosse bít SC và ống nối cáp điện vật liệu đồng là phụ kiện điện thường xuyên được sử dụng,  sản phẩm có vật liệu là đồng mạ kẽm, còn gọi là đầu Cosse đồng mạ kẽm. Đầu Cos SC có kích cỡ đầy đủ từ cỡ 6 đến cỡ 400, lỗ bắt bulong từ 6 đến 16.

Ví dụ: Kích cỡ lỗ thể hiện theo mã hàng là SC 16-6, sản phẩm đầu Cos bít SC sẽ có lỗ là 6 và dùng cho cỡ cáp 16mm2.

Chất lượng đầu Cosống nối đồng mạ kẽm: Vật liệu đồng 99.99 %, hàng nhập khẩu TQ. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp sản phẩm đầu Cosse dùng cho đấu nối cáp ngầm, Cos pin rỗng và đặc, mũ chụp đầu Cosse vv.. Hãy liên hệ để được báo giá và cung cấp thông tin sản phẩm thiết bị điện chi tiết.

Ống nối cáp điện vật liệu đồng
Ống nối cáp điện vật liệu đồng

Thông số đầu Cos SC

Thông số đầu Cos SC
Thông số đầu Cos SC

Bảng giá đầu Cos và ống nối đồng tham khảo

STT MÃ HÀNG MÔ TẢ ĐVT ĐƠN GIÁ
1 SC – 6 – 6 – 8 Đầu Cosse bít SC vật liệu đồng 99.99 % Cái 1,800
2 SC – 10 – 6 – 8 Cái 2,400
3 SC – 16 – 6 – 8 Cái 3,200
4 SC – 16 – 6 – 8 Cái 4,600
5 SC – 35 – 8 – 10 Cái 8,600
6 SC – 50 – 8 – 10 – 12 Cái 15,000
7 SC – 70 – 8 – 10 – 12 Cái 21,600
8 SC – 95 – 8 – 10 – 12 – 16 Cái 33,600
9 SC – 120 – 12 – 14 – 16 Cái 46,000
10 SC – 150 – 12 – 14 – 16 Cái 61,000
11 SC – 185 -10 -12 -14 -16 Cái 77,600
12 SC – 240 -12 -14 -16 – 20 Cái 123,600
13 SC – 300 -12 -14 -16 Cái 179,200
14 SC – 400 -14 -16 Cái 264,000
15 GTY – 6 ỐNG NỐI
ĐỒNG 99.99 %
Cái 2,200
16 GTY – 10 Cái 2,800
17 GTY – 16 Cái 4,400
18 GTY – 25 Cái        6,400
19 GTY – 35 Cái 10,400
20 GTY – 50 Cái 15,600
21 GTY – 70 Cái 21,600
22 GTY – 95 Cái 29,400
23 GTY – 120 Cái     41,000
24 GTY – 150 Cái 50,600
25 GTY – 185 Cái 67,200
26 GTY – 240 Cái 106,400
27 GTY – 300 Cái   153,000
28 GTY – 400 Cái 215,000