Vỏ tủ điện Sino kim loại kiểu Module lắp nổi và lắp âm

Vỏ tủ điện Sino kim loại kiểu Module lắp nổi và lắp âm

Description

Vỏ tủ điện Sino kim loại kiểu Module lắp nổi và lắp âm, chứa từ 2 module đến 48 module, thiết kế có nắp bảo vệ kiểu lật, vật liệu thép sơn tĩnh điện độ bền cao.

Bảng giá tủ điện SINO

STT Hình Mã hàng Diễn giải Đơn giá (VNĐ)
1 EM2PL Vỏ tủ điện kim loại chứa 2 Module- lắp chìm 101.000
2 EM2PS Tủ điện vỏ kim loại chứa 2 Module- lắp nổi
3 EM3PL Tủ điện vỏ kim loại chứa 3 Module- lắp chìm 101.000
4 EM3PS Tủ điện vỏ kim loại chứa 3 Module- lắp nổi
5 EM4PL Tủ điện vỏ kim loại chứa 4 Module- lắp chìm 101.000
6 EM4PS Tủ điện vỏ kim loại chứa 4 Module- lắp nổi
7 EM6PL Tủ điện vỏ kim loại chứa 6 Module- lắp chìm 159.000
8 EM6PS Tủ điện vỏ kim loại chứa 6 Module- lắp nổi
9 EM9PL Tủ điện vỏ kim loại chứa 9 Module- lắp chìm 250.000
10 EM9PS Tủ điện vỏ kim loại chứa 9 Module- lắp nổi
11 EM13PL Tủ điện vỏ kim loại chứa 13 Module- lắp chìm 313.000
12 EM13PS Tủ điện vỏ kim loại chứa 13 Module- lắp nổi
13 EM14PL Tủ điện vỏ kim loại chứa 14 Module- lắp chìm 343.000
14 EM14PS Tủ điện vỏ kim loại chứa 14 Module- lắp nổi
15 EM18PL Tủ điện vỏ kim loại chứa 18 Module- lắp chìm 502.000
16 EM18PS Tủ điện vỏ kim loại chứa 18 Module- lắp nổi
17 EM24PL Tủ điện vỏ kim loại chứa 24 Module- lắp chìm 741.000
18 EM24PS Tủ điện vỏ kim loại chứa 24 Module- lắp nổi
19 EM26PL Tủ điện vỏ kim loại chứa 26 Module- lắp chìm 862.000
20 EM26PS Tủ điện vỏ kim loại chứa 26 Module- lắp nổi
21 EM28PL Tủ điện vỏ kim loại chứa 28 Module- lắp chìm 948.000
22 EM28PS Tủ điện vỏ kim loại chứa 28 Module- lắp nổi
23 EM36PL Tủ điện vỏ kim loại chứa 36 Module- lắp chìm 1.047.000
24 EM36PS Tủ điện vỏ kim loại chứa 36 Module- lắp nổi
25 EM48PL Tủ điện vỏ kim loại chứa 48 Module- lắp chìm 1.354.000
26 EM48PS Tủ điện vỏ kim loại chứa 48 Module- lắp nổi

Hình ảnh sản phẩm và giá

Vỏ tủ điện Sino kim loại kiểu Module lắp nổi và lắp âm
Vỏ tủ điện Sino kim loại kiểu Module lắp nổi và lắp âm