Đầu Cosse trần chỉa Y và Tròn không hàn

Đầu Cosse trần chỉa Y và Tròn không hàn

Description

Đầu Cosse trần loại chỉa Y và loại Cos đầu Tròn không hàn, tỉ lệ đồng 99.99 %, sản phẩm được ứng dụng trong đấu nối dây cáp điện với các thiết bị đóng cắt, điều khiển, làm đầu Cos đấu nối chống sét cho hệ pin năng lượng mặt trời, và các ứng dụng phù hợp khác.

Giá đầu Cosse trần chỉa Y và Tròn không hàn

STT MÃ HÀNG MÔ TẢ ĐVT ĐƠN GIÁ
1 SNB – 1.25 – 3Y COSS CHĨA Y TRẦN KHÔNG HÀN 100cái/1bịch 44,000
2 SNB – 1.25 – 4Y 100cái/1bịch 44,000
3 SNB – 2 – 3Y 100cái/1bịch 48,000
4 SNB – 2 – 4Y 100cái/1bịch 48,000
5 SNB – 3.5 – 5Y 100cái/1bịch 92,000
6 SNB – 5.5 – 5Y 100cái/1bịch 120,000
STT MÃ HÀNG MÔ TẢ ĐVT ĐƠN GIÁ
1 RNB – 2 – 4R ĐẦU COSS TRẦN TRÒN KHÔNG HÀN 100cái/1bịch 48,000
2 RNB – 2 – 5R 100cái/1bịch 52,000
3 RNB – 3.5 – 5R 100cái/1bịch 92,000
4 RNB – 5.5 – 5R 100cái/1bịch 120,000

Tham khảo thêm đầu Cốt bọc nhựa đấu nối cáp điện các loại

Đầu Cốt bọc nhựa đấu nối cáp điện các loại bao gồm đầu Cosse SC loại bít tỉ lệ đồng 99.99 %, ống nối đồng và nhôm, đầu Cosse chỉa Y, pin rỗng, pin đặc, pin dẹp, cos ghim cái và đực bọc nhựa vv..

đầu Cosse bọc nhựa đấu nối cáp điện
đầu Cosse bọc nhựa đấu nối cáp điện
STT MÃ HÀNG MÔ TẢ ĐVT ĐƠN GIÁ
1 SV 1.25-3, 4 (Đỏ, vàng, xanh) Đầu Cốt chỉa Y bọc nhựa Bịch 100 cái 44,000
2 SV 2.0-3, 4 (Đỏ, vàng, xanh) Bịch 100 cái 48,000
3 SV 3.5-5 (Đỏ, vàng, xanh) Bịch 100 cái 92,000
4 SV 5.5-5 (Đỏ, vàng, xanh) Bịch 100 cái 120,000
5 RV 2.0-4 (Đỏ, vàng, xanh) Đầu Cos tròn bọc nhựa Bịch 100 cái 48,000
6 RV 2.0-5 (Đỏ, vàng, xanh) Bịch 100 cái 52,000
7 RV 3.5-5 (Đỏ, vàng, xanh) Bịch 100 cái 92,000