Hộp nối kín nước và cầu đấu liên thông trụ đèn IP68 Tangent

Description

Hộp nối kín nướccầu đấu liên thông trụ đèn IP68 Tangent được thiết kế tiêu chuẩn cho trụ đèn đường, tich hợp ELCB dòng 6A hoặc 10A, dùng để đưa lên đèn trực tiếp và đấu cáp liên thông các trụ đèn với nhau.

Xem và tải Catalogue hộp nối kín nước trụ đèn

Xem và tải Hướng dẫn lắp đặt cầu đấu kín nước

Hộp nối kín nước Tangent MTC-TR-3S-6A (10A)

 • Thiết kế kín nước hoàn chỉnh với hệ số IP68.
 • Thích hợp cho cáp chính 6-35mm2.
 • Tích hợp sẵn cầu dao chống rò ELCB (RCBO).
 • Dùng đấu nối cáp nguồn 1 pha 2 dây với 4 đầu dây và rẽ nhánh dây ra đèn.
 • Dây ra đèn được bảo vệ và đóng cắt vởi ELCB.
 • Bao gồm đèn báo nguồn vào ra.

Hộp nối kín nước Tangent MTC-TR-3SD

 • Cầu đấu (hộp nối) rẽ nhánh kín nước dùng cho trụ đèn đôi ( 1 trụ 2 đèn) đóng cắt cùng lúc.
 • Có thể tách rời hay đấu chung các đèn dễ dàng.
 • Thiết kế kín nước hoàn chỉnh với hệ số IP68.
 • Thích hợp cho cáp chính 6-35mm2.
 • Tích hợp sẵn cầu dao chống rò ELCB (RCBO).
 • Dùng đấu nối cáp nguồn 1 pha 2 dây với 4 đầu dây và rẽ nhánh dây ra đèn.
 • Dây ra đèn được bảo vệ và đóng cắt vởi ELCB.
 • Bao gồm đèn báo nguồn vào ra.

Hộp nối kín nướcTangent MTC-TR-3SDT

 • Cầu đấu rẽ nhánh kín nước dùng cho trụ đèn đôi ( 1 trụ 2 đèn) đóng cắt cùng lúc với yêu cầu tiếp đất lập lại.
 • Có thể tách rời hay đấu chung các đèn dễ dàng.
 • Thiết kế kín nước hoàn chỉnh với hệ số IP68.
 • Thích hợp cho cáp chính 6-35mm2.
 • Tích hợp sẵn cầu dao chống rò ELCB (RCBO).
 • Dùng đấu nối cáp nguồn 1 pha 2 dây với 4 đầu dây và rẽ nhánh dây ra đèn và 1 dây tiếp đất lập lại
 • Dây ra đèn được bảo vệ và đóng cắt vởi ELCB.
 • Bao gồm đèn báo nguồn vào ra.

Hộp nối kín nước Tangent MTC-TR-3ST

 • Cầu đấu (hộp nối) rẽ nhánh kín nư
 • Thiết kế kín nước hoàn chỉnh với hệ số IP68.
 • Thích hợp cho cáp chính 6-35mm2.
 • Tích hợp sẵn cầu dao chống rò ELCB (RCBO).
 • Dùng đấu nối cáp nguồn 1 pha 2 dây với 4 đầu dây và rẽ nhánh dây ra đèn + 1 dây nối trung tính với đất.
 • Dây ra đèn được bảo vệ và đóng cắt vởi ELCB.
 • Bao gồm đèn báo nguồn vào ra.
Hộp nối kín nước và cầu đấu liên thông trụ đèn IP68 Tangent
Hộp nối kín nước và cầu đấu liên thông trụ đèn IP68 Tangent

Tangent MTC-TR-B1

 • Thiết kế kín nước hoàn chỉnh với hệ số IP68.
 • Thích hợp cho cáp chính 6-35mm2.
 • Dùng đấu nối 1P – 2 đầu dây

Cầu đấu liên thông trụ đèn Tangent MTC-TR-B2

 • Cầu đấu kín nước trụ đèn vật liệu cao cấp ABS bền bỉ với môi trường ngoài trời.
 • Kích thước nhỏ gọn, dễ lắp đặt

Tangent MTC-TR-B3

 • Thiết bị điện có khả năng kín nước chống bụi cực tốt IP68.
 • Vật liệu cao cấp ABS bền bỉ với môi trường ngoài trời.
 • Kích thước nhỏ gọn, dễ lắp đặt