Tủ điện sơn tĩnh điện có lỗ thông gió khóa bấm sắt

Tủ điện sơn tĩnh điện có lỗ thông gió khóa bấm sắt

Description

Tủ điện sơn tĩnh điện có lỗ thông gió khóa bấm sắt được sơn màu kem, kích thước từ 200mm đến 800mm, độ dày 0.8mm. Đây là thiết bị điện sử dụng trong nhà, bên trong có kèm theo tấm đế gắn thiết bị điện liên quan.

Bảng giá vỏ tủ điện sơn tĩnh điện có lỗ thông gió khóa bấm sắt

VỎ TỦ ĐIỆN SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU KEM – KHÓA BẤM SẮT – THÔNG GIÓ
STT KÍCH THƯỚC TỦ
(RộngxCaoxSâu)mm
ĐVT ĐƠN GIÁ
1 200x300x160 Cái 180,000
2 250x250x150 Cái 180,000
3 250x400x120 Cái 10,000
4 300x300x120 Cái 210,000
5 300x300x170 Cái 220,000
6 270x420x170 Cái 270,000
7 300x400x200 Cái 280,000
8 400x400x200 Cái 300,000
9 300x500x200 Cái 300,000
10 400x500x200 Cái 400,000
11 400x600x220 Cái 440,000
12 500x600x220 Cái 540,000
13 600x800x220 Cái 900,000