Ứng dụng máy bơm chìm hoả tiễn cho đài phun nước

Ứng dụng máy bơm chìm hoả tiễn cho đài phun nước

Description

Ứng dụng máy bơm chìm hoả tiễn cho đài phun nước sẽ được nhiều ưu điểm, lắp đặt dễ dàng hơn so với dòng bơm chìm trục ngang do thiết kế vượt trội với trọng lượng nhẹ hơn rất nhiều, vật liệu Inox bền bỉ hơn, thông số và cột áp đa dạng hơn đáp ứng hầu hết các dự án đài phun nước và nhạc nước quy mô lớn nhỏ khác nhau.

Ứng dụng máy bơm chìm hoả tiễn cho đài phun nước

Xem them khảo & tải Catalog guồng bơm chìm ứng dụng cho đài phun nước

Sản phẩm có kích cỡ 6 inch với từ 1 tầng cánh, lắp với động cơ chìm 4 inch công suất phù hợp, phương pháp lắp đặt nằm ngang phù hợp với không gian của hồ phun.

Hình ảnh minh hoạ phương pháp lắp bơm chìm đài phun sử dụng máy bơm hoả tiễn

"Ứng

Các mã guồng lựa chọn cho ứng dụng đài phun

STT Mã sản phẩm Mô tả Cột áp Lưu lượng
1 S6S-48/01-4 Guồng bơm hoả tiễn CRI 6 inch, 2.2kW, 3HP, SD, 3″ BSP, cỡ khớp nối động cơ 4 inch 3.8-13 60-10
2 S6S-48/02-4 Guồng bơm hoả tiễn CRI 6 inch, 3kW, 4HP, SD, 3″ BSP, cỡ khớp nối động cơ 4 inch 8.5-25.5 60-10
3 S6S-60/01-4 Guồng bơm hoả tiễn CRI 6 inch, 2.2kW, 3HP, SD, 3″ BSP, cỡ khớp nối động cơ 4 inch 1-13 80-15
4 S6S-60/02-4 Guồng bơm hoả tiễn CRI 6 inch, 4kW, 5.5HP, SD, 3″ BSP, cỡ khớp nối động cơ 4 inch 5-25 80-15
5 S6S-60/03-4 Guồng bơm hoả tiễn CRI 6 inch, 5.5kW, 7.5HP, SD, 3″ BSP, cỡ khớp nối động cơ 4 inch 9-38 80-15
Máy bơm chìm hoả tiễn lắp cho đài phun nước
Máy bơm chìm hoả tiễn lắp cho đài phun nước

Các loại động cơ lắp ngang kết hợp với guồng bơm CRI ứng dụng cho đài phun nước

STT SẢN PHẨM HP V ÁP (m) m3/h
I. ĐỘNG CƠ CHÌM COVERCO 4 INCH 1 PHA VÀ 3 PHA
1 NBS4 200M 2 HP 220V n/a n/a
2 NBS4K 300M 3 HP 220V n/a n/a
3 NBS4 200T 2 HP 380V n/a n/a
4 NBS4K 300T 3 HP 380V n/a n/a
5 NBS4K 400T 4 HP 380V n/a n/a
6 NBS4K 550T 5,5 HP 380V n/a n/a
7 NBS4K 750T 7,5 HP 380V n/a n/a
8 NBS4K 1000T 10 HP 380V n/a n/a
II. ĐỘNG CƠ CHÌM FRANKLIN 4 INCH 1 PHA VÀ 3 PHA GIẢI NHIỆT NƯỚC
9 2243519204S 2 220V n/a n/a
10 2243522604 3 220V n/a n/a
11 2343259404S 2 380V n/a n/a
12 2343262604G 3 380V n/a n/a
13 2343978602G 5.5 380V n/a n/a
14 2343288602G 7.5 380V n/a n/a
Ứng dụng bơm hoả tiễn cho đài phun lắp ngang
Ứng dụng bơm hoả tiễn cho đài phun lắp ngang

Tham khảo thêm mẫu đèn đài phun nước