Cập nhật mã hàng máy bơm nước Franklin trục ngang, trục đứng và bơm nước thải 12/2021

Từ 01/12/2021, máy bơm nước Franklin đã được cập nhật 1 số mã hàng cho các dòng bơm chìm giếng khoanbơm ly tâm trục ngang và trục đứng – bơm chìm nước thải vv.. Đồng thời giá cũng đã được điều chỉnh, áp dụng chính thức từ 01/12/2021 tại thị trường Việt Nam

máy bơm nước Franklin
máy bơm nước Franklin – Coverco

Máy bơm nước trục đứng đa tầng cánh Frankin Italia made

STTMODELkWHPĐIỆN ÁPSỐ CÁNHH
(m)
Q
(m3/h)
16VR0400HF1B-B5E20.60.75220419 – 371 – 7
210VR0200HF1B-C5E20.81 HP22029 – 203 – 14
33VR1600HF1B-E5E21.52 HP40016116 – 441 – 4,5
43VR1900HF1B-F5E22.23 HP40019140 – 56 1 – 4,5
53VR2100HF1B-F5E22.23 HP40021154 – 60 1 – 4,5
610VR1300HF1B-O5EC4.05.5 HP40013133 – 612 – 14
710VR1700HF1B-V5EC5.57.5 HP40017172 – 802 – 14
815VR0900HF1B-J5EC7.510 HP4009128 – 542 – 24
915VR1400HF1B-W5EC1115 HP40014200 – 882 – 24

Ưu điểm: Thiết kế bơm nước nóng đến 120 độ C

Bơm nước trục ngang Franklin Italia made

STTMODELkWHPĐIỆN ÁPSỐ CÁNHH
(m)
Q
(m3/h)
15FMH4B-510.91.2 HP230445 – 281 – 7
25FMH7B-511.52 HP230778 – 381 – 7
35FMH4B-530.91.2 HP400445 – 281 – 7
45FMH7B-531.52 HP400778 – 381 – 7
59FMH3B-511.11.5 HP230334 – 111 – 14
69FMH4B-511.52 HP230447 – 161 – 14
79FMH4B-531.52 HP400447 – 161 – 14
89FMH6B-532.23 HP400669 – 221 – 14
915FMH3B532,23 HP400343 – 181 – 24
1015FMH4B533.04 HP400458 – 241 – 24
1115FMH5B-534.05.5 HP400572  -281 – 24
1215FMH6B-535.57.5 HP400686 – 361 – 24
1315FMH7B-535.57.5 HP4007100 – 421 – 24

Dòng bơm trục ngang có khả năng bơm nước nóng đến 110 độ C

Bơm chìm nước thải Franklin E-Tech Italia made

STTMODELKWHPVOLTSSỐ CÁNHH
(m)
Q
(m3/h)
1EGT 7 F0.81 HP220Vn/a8,8 – 3,23 – 24
2EGT 11 F1.11.5 HP220Vn/a12,2 – 3,33 – 33
3EGT 7 T0.81 HP380Vn/a8,8 – 3,23 – 24
4EGT 11 T1.11.5 HP380Vn/a12,2 – 3,33 – 33
5EGT 15 T1.52 HP380Vn/a14,4 – 3,53 – 36