Bơm định lượng Sigma 1 S1Cb ProMinent Germany

Bơm định lượng Sigma 1 S1Ba và S1Cb ProMinent Germany

Description

Bơm định lượng Sigma 1 S1Ba và S1Cb ProMinent Germany

  • S1Ba – Loại cơ bản: 17 – 144l/h, 4 – 12 bar
  • S1Cb – Có điều khiển: 21 – 117 l/h, 4 – 12 bar

Là loại bơm định lượng hoạt động bằng động cơ điện, được trang bị màng chắn an toàn nhiều lớp cùng động cơ vận hành bền bỉ, Sigma/1 (S1Ba/S1Cb) thiết lập các tiêu chuẩn mới về năng, độ tin cậy và an toàn. Bơm có thể được sử dụng trong những khu vực có nguy cơ cháy nổ cao. Có nhiều sự lựa chọn động cơ 3 pha hoặc 1 pha (AC).

Xem Catalog bơm định lượng ProMinent Sigma 1

Bơm định lượng Sigma 1 S1Ba và S1Cb ProMinent Germany
Bơm định lượng Sigma 1 S1Ba và S1Cb ProMinent Germany

Máy bơm định lượng Sigma/ 1 S1Ba và S1Cb

Type S1Ba – Cơ bản bar l/h Type S1Cb – Có điều khiển bar l/h
12017 PVT 10 17 12017 PVT 10 21
12017 SST 12 17 12017 SST 12 21
12035 PVT 10 35 12035 PVT 10 42
12035 SST 12 35 12035 SST 12 42
10050 PVT 10 50 10050 PVT 10 49
10050 SST 10 50 10050 SST 10 49
10022 PVT 10 22 10022 PVT 10 27
10022 SST 10 22 10022 SST 10 27
10044 PVT 10 44 10044 PVT 10 53
10044 SST 10 44 10044 SST 10 53
07065 PVT 7 65 07065 PVT 7 63
07065 SST 7 65 07065 SST 7 63
07042 PVT 7 42 07042 PVT 7 52
07042 SST 7 42 07042 SST 7 52
04084 PVT 4 84 04084 SST 4 101
04084 SST 4 84 04084 PVT 4 101
04120 PVT 4 120 04120 PVT 4 117
04120 SST 4 120 04120 SST 4 117

Hãng ProMinent Đức

ProMinent là giải pháp đáng tin cậy để xử lý nước. Là nhà sản xuất các thành phần và hệ thống để xử lý chất lỏng hóa học. Dựa trên các sản phẩm, dịch vụ sáng tạo và các giải pháp dành riêng cho ngành, ProMinent cung cấp máy bơm định lượng hóa chất hiệu quả và an toàn cho khách hàng – trên toàn thế giới.